image

Despre noi


Suntem o echipă ambiţioasă, dornică de autodepăşire, ce manifestă o grijă deosebită faţă de profesie şi client, preocupată de rezultat. Seriozitatea, perseverenţa şi bunul simţ sunt valori care ne definesc. Lucrul în echipă sub îndrumarea executorului judecătoresc, cu responsabilitate şi sinceritate, ne ghidează în reuşitele profesionale. Atenţia acordată calitaţii actului de executare se reflectă şi în parteneriatele cu specialişti în diverse profesii: avocaţi, notari, consultanţi fiscali, experţi contabili, experţi evaluatori.

Experienta executorului judecatoresc in domeniul juridic, consilier juridic în administraţie publică, asistent universitar la Facultatea Financiar - Bancara din Bucureşti este sustinuta si de acumularile din anii studiilor de drept si detine o diploma in studii juridice obtinuta in cadrul Universitatii din Craiova.

Cele mentionate au condus la cresterea prestigiului profesional reflectat in multitudinea cazurilor rezolvate favorabil. Ii asiguram pe cei ce lucreaza cu noi de competenta si creativitatea noastra in rezolvarea spetelor si, indeosebi, de respectul cuvenit.

Biroul este reprezentat de Liliana Minodora Samoilă numită executor judecătoresc prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2700/C/16.10.2008 şi înregistrat la poziţia nr.87/E/2008 din Registrul Executorilor Judecătoreşti deţinut de Curtea de Apel Bucureşti.

Experienta

Experienta de aproape un deceniu in domeniul executarii silite, formarea profesionala continua prin parcurgerea cursurilor de specialitare, participarea la conferinte nationale si internationale in materia executarii silite fac sa avem rezultate din ce in ce mai bune, celeritate in executare, fiind rezolvate cu succes cele mai multe spete de executare silita .


Sediului biroului ultracentral, amenajarea lui dupa ultimile cerinte si in conformitate cu prevederile legale, dotarile, aparatura folosita, demonstreaza grija, efortul si interesul aratat pentru actul de executare, respectiv confortul publicului creditori, debitori, avocati, etc, si al nostru, al celor ce zi cu zi devenim mai buni in profesie, o echipa bine pregatita cu o solida experienta teoretica si practica in domeniul juridic.

img
img
img

Experti

Personal cu expertiza in activitatea de executare silita.

Profesionisti

Suntem persoane cu o pregătire corespunzătoare, licențiate in drept, in permanent concurs cu ele însele si un exemplu pentru ceilalți, oneste, altruiste, cu vocație pentru profesia aleasa.

Preturi acceptabile

Percepem onorarii care multumesc pe de o parte clientii nostri, iar pe de alta parte reprezinta veniturile scontate de noi.

image

Competenta

Biroul Executorului Judecătoresc Samoilă Liliana Minodora îşi exercită competenţa pe circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti.

Tribunale şi Judecătorii din cadrul Curţii de Apel Bucureşti:

TribunalulJudecătoria
BucureştiSector 1
Sector 2
Sector 3
Sector 4
Sector 5
Sector 6
CălăraşiCălăraşi
Olteniţa
Lehliu Gara
GiurgiuGiurgiu
Bolintin Vale
IalomiţaFeteşti
Urziceni
Slobozia
TeleormanAlexandria
Roşiori de Verde
Turnu Măgurele
Videle
Zimnicea
IlfovBuftea
Cornetu
image

De ce noi?

Profesionalism

O echipă cu o înaltă calificare și care da dovadă de o buna cunoastere a domeniului

Celeritate în executare

Dinamismul asteptat de client in oferirea de soluții

Seriozitate

Decenta si onestitate in rezolvarea problemelor

Executarea titlurilor executorii in regim de urgenta si găsirea unor soluții juridice inovatoare care sa contribuie la rapiditatea executării silite.

La data depunerii cererilor de executare silita toate documentele si taxele necesare deschiderii dosarului de executare silita sunt verificate de către executorul judecatoresc sau de consilierii juridici ai Biroului, iar in cazurile care necesita consultanta juridica aceasta se acorda gratuit, se respecta astfel principiul celerității, fără a fi nevoie sa se acorde noi termene pentru completare dosar.

Actele de executare silita sunt emise de executorul judecatoresc, in termen , stabilind astfel o ordine a priorităților fără a fi făcute unele in detrimentul altora, in termenele scurte ale Codului de Procedura Civila , iar daca exista motive temeinice se pot acorda termene maxime potrivit prevederilor legale.
Executorul judecatoresc va putea dispune ca încunoștințarea parților sa se facă si telefonic, telegrafic, prin fax, posta electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare ce asigura, dupa caz, transmiterea textului actului supus comunicării ori înștiințarea pentru prezentarea la termen, precum si confirmarea primirii actului, daca partile au indicat executorului judecatoresc date in acest scop.

Executarea silita presupune seriozitate, iar câștigătorii sunt clienții noștri, creditorii, dar, de ce nu, si debitorii, care trebuie sa își clarifice situația juridica.
Seriozitatea înseamnă si conștientizarea efectelor juridice a actelor de executare silita care nu de puține ori sunt traumatizante, in ciuda faptului ca debitorul știe la ce sa se aștepte si are „împotriva sa un titlu executoriu „ obținut poate cu ani in urma, e greu de acceptat o executare forțată, pentru ca nu, executarea se face de bunăvoie, însă........, de aceea adesea in executare silita empatizam, dar nimeni nu e mai presus de lege si atunci, cu seriozitate, cu tact si moralitate in aplicarea in fapt a legii, organul de executare aduce la îndeplinire atribuțiile sale.